Zakázková kalírna Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.

Firma PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. byla založena v roce 1990 Ing. Otakarem Priknerem jako Otakar PRIKNER – tepelné zpracování kovů. 

Záměrem bylo postupně budovat malou zakázkovou kalírnu se zaměřením na vysokou kvalitu tepelného zpracování ocelí, doplněnou o speciální procesy a vývoj technologií ve prospěch zákazníků. Všechny používané technologie tepelného zpracování jsou pořizovány nebo upravovány tak, aby byli co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Tato myšlenka zůstává i po letech hlavním strategickým záměrem firmy.

Nabídka námi poskytovaných služeb:

  • kalení jednoduché do lázně (sůl, olej, voda), bainitické
  • vakuové kalení s následným zmrazováním
  • zušlechťování 
  • cementace
  • podtlaková cementace
  • nitridace
  • karbonitridace
  • žíhání v ochranné atmosféře
  • kapilární pájení ve vakuu
  • žíhání ve vakuu

Jsme členem Asociace
pro tepelné zpracování kovů

ATZK