metalografie

kvalitu oveřujeme
permanentně

Metalografie je důležitým nástrojem pro posouzení struktury materiálu na mikroskopické úrovni. Umožňuje posoudit kvalitu tepelného zpracování kovu i identifikovat potenciální defekty, které by mohly ovlivnit výsledné vlastnosti materiálu. V kalírně PRIKNER provádíme měření tvrdosti kovů, měření hloubek vrstev, spektrální analýzu, analýzu chemického složení i optickou metalografii.

Naše laboratoř je vybavena nejnovějšími technologiemi včetně světelného mikroskopu OLYMPUS s digitalizací obrazu, které nám spolu s dlouholetými zkušenostmi v oboru metalografie umožňují nabídnout zákazníkům zprávy a protokoly té nejvyšší kvality.

Měření mikrotvrdosti

K měření mikrotvrdosti používáme zkoušku tvrdosti podle Vickerse se zatížením od 0,01 do 1 kg. Tato metoda spočívá ve vnikání zkušebního tělesa (tzv. indentoru) do materiálu a následném měření úrovně jeho deformace. Tímto způsobem lze analyzovat hloubku vrstvy po chemicko-tepelném zpracování nebo provádět izolovaná měření ve specifikovaných místech vzorku.

K měření mikrotvrdosti slouží v kalírně PRIKNER mikrotvrdoměr LECO.

Výstupem pro zákazníka je přehledný protokol o měření tvrdosti materiálu, který mohou dále využít při kontrole kvality a vlastností materiálu.

Měření hloubek cementovaných a nitridovaných vrstev, průběh tvrdosti

K měření hloubek cementovaných a nitridovaných vrstev a průběhu tvrdosti materiálu po chemicko-tepelném zpracování kovů používáme metodu podle Vickerse.

Při stanovení hloubky cementovaných vrstev se řídíme příslušnými normami, u nitridovaných vrstev, pro které norma neexistuje, pak mezinárodními úmluvami.

Tomuto měření v naší metalografické laboratoři podrobujeme jak svoje vlastní vzorky (pro kontrolu procesů), tak vzorky dodané zákazníky. Výstupem je detailní a přehledný protokol o měření hloubky vrstvy, který mohou zákazníci dále využít při kontrole kvality a vlastností materiálu.

Měření mikrotvrdosti
Spektrální analýza chemického složení oceli

Spektrální analýza chemického složení oceli

Spektrální analýza chemického složení kovů umožňuje určit jakost zpracovávaného materiálu stanovením přesného obsahu jednotlivých chemických prvků. Jejím výstupem je podrobný a přehledný protokol o chemickém složení oceli se stanovením jakosti materiálu.

Spektrální analýza se používá především jako vstupní kontrola kvality materiálu. S její pomocí může zákazník snadno rozhodnout o (ne)vhodném použití materiálu a předejít tak i velmi velkým ekonomickým ztrátám, k nimž by bez znalosti jakosti oceli mohlo snadno dojít. Své uplatnění nachází ale také při vyšetřování havárií, kde je třeba ověřit jakost použitého materiálu.

Spektrální analýzu chemického složení oceli provádíme v naší laboratoři za použití mobilního spektrometru BELEC, a to na vzorcích materiálu napříč průmyslovými odvětvími.

Optická metalografie, posouzení struktury ocelí a litin

Pomocí optické metalografie je v oblasti makrostruktury ocelí možné posoudit chemickou a strukturní nehomogenitu a detekovat závažné nedostatky hutního a následného zpracování. V oblasti mikrostruktury pak optická metalografie umožňuje studium vzniku a vývoje trhlin, strukturní analýzu zrn, posouzení technologie tepelného zpracování a jeho kvalitu, stanovení mikrostruktury po chemicko-tepelném zpracování materiálu nebo hodnocení grafitu.

V laboratoři kalírny PRIKNER k optické metalografii používáme světelný mikroskop OLYMPUS s digitalizací obrazu, který výsledky následně zpracovává za použití speciálního softwaru. Výstupem pro zákazníka je detailní a přehledná zpráva metalografické laboratoře, a to včetně fotografií pořízených při optické analýze.

Optickou metalografii využíváme při interní kontrole procesů a vlastních metod tepelného zpracování (jako výstup pro zákazníka), ale nabízíme ji také zákazníkům, a to nejčastěji při řešení havárií, neshod nebo reklamací.

Věděli jste, že…

…tepelné zpracování kovů ve vakuu je bezpečnější, ekonomičtější a ekologičtější než kalení v klasických, atmosférických pecích. Při kalení ve vakuových pecích nevzniká oxid uhličitý, jsou tak udržitelné a ohleduplné k životnímu prostředí.

Proč je kalírna PRIKNER

ten nejlepší partner pro vás

Jsme lídry v oboru
od roku 1990

Už více než tři desetiletí tepelně zpracováváme kovy pro klienty napříč odvětvími. Každý nový projekt je pro nás výzva a příležitost opakovaně prokázat, že jsme špičky v oboru.

Inovujeme ve prospěch zákazníků
i životního prostředí

Neustále zdokonalujeme svoje postupy. S ČVUT Praha a Slovenskou technickou univerzitou Bratislava pracujeme na dlouhodobých výzkumných projektech v oblasti tepelného zpracování materiálů.

přemýšlíme
o každém projektu

Naším cílem je doručit produkt nejvyšší možné kvality, a proto ke každé zakázce přistupujeme individuálně a hledáme to nejlepší řešení pro každého klienta.

Cementujeme
do velkých hloubek

Jako jediní v Česku ovládáme technologii podtlakové cementace do velkých hloubek. Jsme tak schopni dodat produkt s vynikající tvrdostí a výjimečnou odolností.

Prokazujeme svoji kvalifikaci
a výsledky

Jsme držiteli certifikace TUV MANAGEMENT SERVICE podle normy ISO 9001:2016 a prestižního ocenění Firma roku Královéhradeckého kraje 2016.

Odborně konzultujeme
a radíme

Žádný projekt pro nás není příliš malý nebo velký. Rádi s vámi prokonzultujeme ten váš a poradíme s výběrem nejlepšího postupu.

Spojme se

Máte dotaz? Máme odpověď.

Ať už přesně víte, co potřebujete zakalit, nebo s námi chcete svůj projekt zatím jen prokonzultovat, neváhejte nás kontaktovat. Zavolejte nebo nám napište zprávu a my se vám nejpozději do 2 pracovních dní ozveme zpět.

Přesnější specifikace

když se kalí horké novinky

Buďte v obraze. Nenechte si ujít žhavé informace a trendy z naší kalírny a oblasti tepelného zpracování kovů. Nechte nám na sebe e-mailovou adresu a jednou za tři měsíc se těšte na pořádně rozpálený newsletter z PRIKNER pera.