Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Kdo vaše údaje sbírá:

PRIKNER - tepelné zpracování kovů, s. r. o. (Správce)
U Letiště 279
549 73 Martínkovice
IČO: 27505944
DIČ: CZ 27505944

Účel:

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání u Správce pro účely vedení výběrového řízení („Výběrové řízení“) na pracovní pozice vypsané Správcem a s tím spojené administrativy při vyhodnocování výsledků Výběrového řízení a uzavření spisů v souvislosti s Výběrovým řízením.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří přímo či nepřímo poptávají u Správce zaměstnání, a dále se účastní Výběrového řízení, v rozsahu nezbytném pro účely Výběrového řízení:

  • jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,

  • další informace, jež uchazeč uvedl do životopisu/vstupního dotazníku uchazeče o zaměstnání dobrovolně a jež nebyly Správcem požadovány.

Doba zpracování:

Po dobu trvání Výběrového řízení a dále po dobu 3 měsíců od ukončení Výběrového řízení u Správce na základě oprávněného zájmu Správce. Poté budou osobní údaje a dokumenty předané uchazečem o zaměstnání vymazány/skartovány.

Příjemci osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje Správce uchovává v listinné podobě.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jste Správci poskytl/a, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů


když se kalí horké novinky

Buďte v obraze. Nenechte si ujít žhavé informace a trendy z naší kalírny a oblasti tepelného zpracování kovů. Nechte nám na sebe e-mailovou adresu a jednou za tři měsíc se těšte na pořádně rozpálený newsletter z PRIKNER pera.