Vakuová pec pro podtlakovou
cementaci a nitridaci

V lednu 2012 byla uvedena do provozu vakuová pec SECO/WARWICK 25.0VPT-4035/36IQN s vysokotlakým kalením plynem, která umožňuje:

  • podtlakovou cementaci
  • podtlakovou nitridaci
  • vakuové tepelné zpracování s kalením do 25 bar
  • kapacita vsázky 600 x 600 x 900 mm, váha max 600 kg