PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o.

Zakázková kalírna Prikner

Tepelné zpracování kovů
karbonitridace
nitridace
podtlaková cementace
cementace
kalení
Vakuové
kalení
zušlechťování
kapilární pájení
ve vakuu
Žíhání
ve vakuu

Navštivte naši společnost

Čím disponujeme

Zkušenosti

více jak 30 let zkušeností v oboru tepelného zpracování kovů

Renomé

naše firma má dobré jméno

Moderní technologie

používáme nejmodernější technologie v oboru a držíme krok s vývojovými trendy

Zázemí

firma sídlí ve vlastních prostorách, kde jsou specializované kalírny, kanceláře, metalografická laboratoř a pomocné technologie

Odborné poradenství

zákazníkům nabízíme poradenství již při konstrukci dílů, volbě vhodného materiálu a požadavků na tepelné zpracování

Vývoj technologií

pro nejnáročnější zákazníky provádíme v rámci spolupráce vývoj technologie