Tepelné zpracování

V ochranné atmosféře

 • jako kalící média se používají sůl AS140 nebo olej
 • díly je možné po tepelném zpracování pískovat balotinou nebo litinou
 • maximální rozměr vsázky 300 x 300 x 600 mm,  max váha 60 kg

Chemicko – tepelné zpracování

 • provádí se v plynu (metanol, uhlovodík, amoniak): cementace a nitrocementace, nitridace a karbonitridace
 • zařízení pro CHTZ jsou zvonové pece firmy SOLO s elektrickým vytápěním, atmosféra je řízená kyslíkovou sondou
 • cementační procesy lze simulovat podle zadaných parametrů a následně automaticky řídit počítačem
 • nitridace je poloautomaticky řízená podle zadaného nitridačního potenciálu
 • díly je možné po tepelném zpracování pískovat balotinou nebo litinou
 • maximální rozměr vsázky 300 x 300 x 600 mm, max. váha 60 kg

Podtlaková cementace (LPC)

 • cemenatce metodou FineCarb nebo PreNitLPC s následným vysokotlakým kalením dusíkem 5-25 bar nebo olejem
 • vakuová pec Systherms, resp. SECO/WARWICK
 • procesy jsou předem simulovány dle zadaných parametrů a následně řízeny počítačem
 • povrchy dílů jsou čisté, matně lesklé, není nutné praní ani pískování (velmi výhodné pro tvarově složité díly a díly s malými otvory)
 • vhodné pro všechny cementační oceli, ostatní konstrukční oceli je nutné následně kalit v klasické kalící lázni
 • maximální rozměr vsázky 600 x 600 x 900, max váha 600 kg

Vakuové tepelné zpracování

 • jednoduché kalení, kalení se zmrazováním, popouštění, žíhání, pájení ve vakuu, vytvrzování Cu
 • ochlazování dusíkem s přetlakem 5-25 bar
 • zařízení pro vakuové technologie jsou komorové pece italské firmy TAV
 • zmrazování do -190°C, technologie na bázi tekutého dusíku
 • maximální rozměr vsázky 500 x 500 x750 mm, max váha 350 kg