Nitridace

V březnu 2016 byla uvedena do provozu multifunkční nitridační pec SECO WARWICK umožňující procesy nitridace a karbonitridace v plynu, obě technologie lze řídit buď procesem Zero Flow® nebo pomocí řídícího systému Process Electronic. Procesy lze doplnit předoxidací vzduchem, N2O a postoxidací N2O nebo vodní párou. Nitridace nerezových ocelí je umožněna díky aktivaci povrchu plasmou. Systém řízení Process Electronic je podporován simulačním softwarem HT-Tools/N pro simulaci a optimalizaci nitridačních a karbonitridačních procesů.

  • nitridace a karbonitridace v plynu
  • postoxidace N2O nebo vodní pára
  • nitridace korozivzdorných ocelí
  • řízení Process Electronic včetně simulace procesů
  • technologie ZeroFlow®
  • maximální rozměr vsázky 400x400x600 mm, váha 200 kg