Projekty podporované EU

2014-15 Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Pokračování projektů vzdělávání zaměstnanců.

2013 Projekt „Vzdělávejte se pro růst v kraji Královéhradeckém!“

Další pokračování projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ V tomto roce jsme opět položili důraz na rozšíření vzdělávání kaličů a technologů tepelného zpracování. Kurz šitý na míru našim požadavkům připravila specializovaná firma pro vzdělávání v oboru tepelného zpracování Ecosond s.r.o. Praha. Pokračuje i prohlubování jazykových znalostí managementu v oblasti obchodní a technické angličtiny. Novým zaměstnancům vznikla příležitost získat svářečský průkaz a rozšířit tak svoji kvalifikaci.

2012  Projekt "Vzdělávejte se pro růst!"

Pokračování  projektu Vzdělávejte se!. Opět se jedná o podporovaný projekt na vzdělávání zaměstnanců firem z oboru strojírenství. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na jazykové vzdělávání ve spolupráci s MagicEnglish School  Náchod.  Pracovníci vysokého a středního managementu tak mají možnost prohloubit svoje znalosti obecné, obchodní a technické angličtiny a využívat je nejen v obchodní praxi, ale i v rámci publikace výsledků výzkumu a vývoje.

2010-2012  Projekt "Modernizace IT/ITC"

Přechod na administrativně manažerský systém řízení firmy, propojující řízení zakázek, jejich administrativní zpracování, logistiku, procesy tepelného zpracování, fakturaci, řízení údržbových procesů, monitorování a sběr dat a jejich zpětnou analýzu. Tento specializovaný software pro kalírny vyvinula firma TTC Informatik, GmbH, Witten, Německo.

Systém řízení AMS vyžaduje používání čárových kódů pro identifikaci zboží a obalových materiálů, zároveň usnadňuje práci obsluze při zpracovávání zakázek počítačem. Unikátním způsobem řeší příjem zakázek, jejich identifikaci pro budoucí použití, řízení procesů tepelného zpracování, výdej zakázky a logistiku na cestě tam i zpět. Součástí softwaru je nejen administrativa zákazníků, ale i administrativa všech výrobních zařízení, včetně měřících přístrojů. Propojení jednotlivých zařízení se systémem umožňuje perfektní monitorování, plánování údržby, zpětnou kontrolu, statistické sledování a analýzu dat. Administrativně manažerský systém obsahuje blok cenotvorby a je přímo propojen s účetnictvím.

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Projekt “Modernizace řídicího systému IT/ICT v oblasti tepelného zpracování", reg. číslo: 2.2 ITP03/216 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Příjemce dotace: PRIKNER - tepelné zpracování kovù, s.r.o.

2009 Projekt "Vzdělávejte se!!"

V období velké hospodářské krize se firma zapojila do projektu vzdělávání zaměstnanců firem z oboru strojírenství. Firma Ecosond Praha, specialista na vzdělávání v oboru tepelného zpracování, připravila ucelený vzdělávací program kaličů a technologů tepelného zpracování  podle našich potřeb.