Systém kvality

Firma PRIKNER je od roku 2001 držitelem certifikátu jakosti TUV MANAGEMENT SERVICE podle normy ISO 9001:2008. 
Současný certifikát je platný do 28.04.2019.

Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem systému managementu kvality společnosti.Vedení firmy Prikner stanovuje politiku kvality jako součást strategie a řízeného rozvoje firmy.  Dlouhodobou vizí, ze které vycházejí jednotlivé kroky, požadavky a dílčí cíle, je pevná pozice na vrcholu v oboru tepelného zpracování. Základem úspěchu jsou specifické znalosti a dovednosti v tepelném zpracování takové, aby firma byla špičkou ve svém oboru. Základním předpokladem je nedovolit ustrnutí na nedostatečné odborné úrovni. To s sebou přináší nepřetržité sledování trendů vývoje v oboru tepelného zpracování. Vedení společnosti dbá o neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb s cílem trvalého uspokojování požadavků stávajících i nových zákazníků. Monitorujeme a analyzujeme spokojenost zákazníků a výsledky analýz uplatňujeme ve své činnosti k zlepšování spokojenosti zákazníka. Všechny své činnosti provádíme v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy. Zaměstnanci jsou základem organizace,  společnost motivuje zaměstnance k neustálému zvyšování kvalifikace, výkonnosti a kvality jejich práce. Zaměstnanci znají svá práva a povinnosti. Vedení vytváří interní prostředí, v němž se mohou pracovníci zapojit při dosahování cílů kvality. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za kvalitu své práce. Jsme si vědomi důležitosti našich dodavatelů, proto pravidelně hodnotíme a vybíráme dodavatele, které jsou schopni plnit naše požadavky. Spokojenost zaměstnanců, kredit u správních orgánů, vysoká úroveň v péči o životní prostředí jsou prvotními předpoklady, aby se firma pozitivně podílela na regionálním rozvoji. Při náročném hodnocení vlastní práce dáváme nové impulsy k trvalému rozvoji kvality, v tomto úsilí nelze nikdy polevit, ani v obdobích zvýšené poptávky, prudkého růstu nebo zdánlivě uspokojivého ekonomického zajištění.


Ing. Marcela Kuřová (představitel managementu kvality)
Ing. Otakar Prikner (majitel firmy)

Zde si můžete stáhnout certifikáty kvality.