Svozová služba

Svozová služba je smluvní služba, která má ulehčit zákazníkům starosti s přepravou svých zásilek k tepelnému zpracování. Službu si můžete objednat u nás ve firmě , kde také dohodneme termín svozu, u stálých zakázek svozový kalendář. Objednání firemního svozu je vhodné u stálých zakázek, více objemných nebo těžkých zásilek ( maximálně 1,2 t pro jeden svoz ) nebo tam, kde je to pro zákazníka časově výhodné. Svozová služba se řídí svým vlastním ceníkem, který obdržíte na vyžádání u naší firmy.

Aby bylo možné vaše zásilky přepravovat, musí být zboží k přepravě připraveno do vhodných obalů tak, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží nebo vozidla. Obaly musí být prosté mastnoty, bláta nebo jiné špíny nepocházející z běžného užívání.