Historie společnosti

2016    VI. rozšíření objektu firmy o administrativní budovu

2016    Technologie Zero Flow® a plasmová aktivace povrchu uvedeny do provozu

2014    V. rozšíření objektu firmy o novou kalírnu

2012    Rozšíření technologie vakuového kalení o kalení vysokotlakým plynem 25 bar

2011    IV. rozšíření objektu firmy

2011    Petra Priknerová se stala jednatelkou a spolumajitelkou společnosti

2010    Rozšíření technologie LPC o přednitridaci povrchu technologie PreNit

2010    Realizace projektu IT/ITC – přechod na administrativní a manažerský softwarový systém řízení

2009    Získání grantu MPO na výzkum zmrazování ledeburitických ocelí ve spolupráci s ČVUT Praha

2008    Technologie podtlakové cementace (LPC) uvedena do provozu

2007    Přechod na středotlaký zásobník kapalného dusíku o objemu 11 tis. litrů

2007    Změna právního statutu firmy na PRIKNER - tepelné zpracování, s.r.o.

2006    III.  rozšíření objektu firmy

2005    Modernizace technologie kryogenního zpracování ocelí

2004    Zahájena spolupráce s firmou SIEMENS Amberg (dnes SIEMENS Trutnov) díly pro energetiku

2003    Přechod na řízení pecí počítačem a zpětné monitorování

2002    Zavedení technologie recyklace oplachových vod po kalení

2002    Zahájena spolupráce s firmou EMUGE Lomnice n. Popelkou přesné nástroje a upínací zařízení

2001    Zahájena spolupráce s firmou RIETER Hnátnice (dnes Rieter Automotive a Rieter CZ) textilní stroje a strojírenská výroba

2001    Získání certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

2001    Zahájena spolupráce s firmou FARMET Česká Skalice lisy pro zemědělství

2000    Technologie vakuového kalení uvedena do provozu

1999    II. rozšíření objektu firmy o vakuovou kalírnu

1999    Zahájení provozu svozové služby vozidly FORD Tranzit

1999    Modernizace plynového hospodářství

1997    Zahájení spolupráce s firmou MOTORPAL Jihlava vstřikovací komponenty do dieslových motorů

1997    Vybudování metalografické laboratoře

1995    I. významné rozšíření budovy firmy

1994    Získání objektů a komunikací do vlastnictví majitele firmy

1993-2002    Dodávky tepelného zpracování pro POCLAIN HYDRAULIC Brno hydraulické díly

1992    Zahájení spolupráce s firmou HYTOS Vrchlabí (dnes ARGO – HYTOS) hydraulické díly

1991    Zahájení činnosti na kalící lince SOLO

1990    Založení firmy Otakar PRIKNER – tepelné zpracování kovů